Συμβολική Σειρά Βαθμών

Η Συμβολική σειρά αποτελείται από τους βαθμούς 1°  2° και 3°.

Συνίσταται από την Ζώνη της πρώτης Ιερής εργασίας σε Στοές ή Τρίγωνα. Τα Εργαστήρια (Στοές ή Τρίγωνα) εργάζονται στα «Δώματα» του Μαθητή της Τέχνης, του Εταίρου της Τέχνης και του Διδασκάλου της Τέχνης. 

Αυτά τα τρία πρώτα Δώματα ονομάζονται Συμβολικά και είναι αφιερωμένα στην μελέτη της παράδοσης, της διαμόρφωσης της παραδοσιακής νοοτροπίας μέσα από την μελέτη και τον διαλογισμό επί των συμβόλων.