Ιλλουμινιστική Σειρά Βαθμών

Η Ιλλουμινιστική σειρά (με την ετυμολογική εννοια του όρου, δηλ. βαθμοί φώτισης και όχι σχετιζόμενη με τους Illuminati) ξεκινά από το Κονσιστόριο 30° 90° και κορυφώνεται στα Arcana Arcanorum. Αποτελείται δε από τέσσερις Οργανισμούς:

  • Το Κονσιστόριο των Εξόχων Διδασκάλων του Μεγάλου Έργου (30° 90°) 
  • Το Δικαστήριο των Υπερασπιστών του Τύπου (31° 90° 91°)
  • Το Μυστικό Ναό των Πατριαρχών Πριγκίπων της Μέμφιδας (32° 90° 94°)
  • Το Θυσιαστήριο των Πατριαρχών Συντηρητών του Τύπου (33° 90° 95°)