Ιεροφανεία

Ο Τύπος διευθύνεται από έναν Μεγάλο Ιεροφάντη, λειτουργία η οποία έχει έναν χαρακτήρα ιδιαιτέρως Αιγυπτιακό, και η οποία δεν συναντάται και δεν αντιστοιχεί σε καμμία άλλη Τεκτονική Μεγάλη Στοά. Η ίδια αυτή λειτουργία προέρχεται από τον Τύπο του Μισραΐμ και τον Τύπο της Μέμφιδος. Η Μυητική συνέχεια εξασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο για τον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο Μισραΐμ και Μέμφις στο πρόσωπο του Κυρίαρχου Μεγάλου Γενικού Ιεροφάντη, Κυρίαρχου Συντηρητή του Τάγματος και του Τύπου, ο οποίος ανακηρύσσεται ισοβίως, και ο οποίος πριν περάσει στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, ενεργοποιεί τις λειτουργίες της κληροδοτικής διάθεσης με διαθήκη προς τιμήν ενός εκ των Μεγάλων Συντηρητών. Με αυτόν τον τρόπο ο Κυρίαρχος Μεγάλος Διδάσκαλος, εξασφαλίζει τη συνέχεια, ακόμη και εάν ο Τύπος στα κατώτερα σώματά του, και μερικές φορές στα ανώτερα, έχει τεθεί «εν ύπνω». Μόνον όταν ο Τύπος είναι «εν ύπνω» σε όλα του τα Δώματα, και ο Κυρίαρχος Μεγάλος Συντηρητής πεθάνει χωρίς διαθήκη, δύναται ένας Μεγάλος Συντηρητής να ενεργοποιηθεί για να αφυπνίσει τον Τύπο.

Η Μεγάλη Ιεροφανεία εξασφαλίζει την ισχύ της μεταδόσεως στο εσωτερικό του Τύπου. Ολος ο Τύπος είναι οργανωμένος όπως μία μεγάλη πυραμίδα, στην ορατή κορυφή της οποίας βρίσκεται ο Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης, ενώ στην αόρατη κορυφή βρίσκεται ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων η παρουσία του οποίου αποδίδει ιερότητα στις εργασίες. Αυτή η παρουσία, η οποία είναι από όλους αντιληπτή, επικαλείται προκειμένου να παρέμβει στη διεύθυνση των ιερών εργασιών. Αυτό σε αρμονία με την αρχή σύμφωνα με την οποία το φως έρχεται εκ των άνω. 

Σε αρμονία με την αρχή σύμφωνα με την οποία η αναρρίχηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ των κάτω προς τα άνω με διαδοχικά στάδια συνειδητότητας, ο Τύπος αναπτύσσεται σε διαφορετικά οργανωτικά επίπεδα σαν μικρές πυραμίδες η μία επάνω στην άλλη, η κορυφή της οποίας περιβάλλεται από τις αντίστοιχες λειτουργίες της ορατής κορυφής όλου του οργανισμού, μοναδικού κατόχου της αρετής. (Η τελετουργική δράση του Τύπου επιτρέπει το άνοιγμα δύο καναλιών, το ένα που ανεβάζει την fides [πίστη] από τα κάτω προς τα άνω και το άλλο που κατεβάζει την virtus [αρετή] από τα άνω προς τα κάτω, όπως ακριβώς στο Σμαράγδινο Πίνακα.)

Το κατώτερο επίπεδο, που ονομάζεται «ζώνη της πρώτης εργασίας» περιλαμβάνει τα Δώματα του Μαθητή, του Εταίρου και του Διδασκάλου. Μετά την πτώση του ανθρώπου και την απώλεια της πνευματικής ρώμης που την επακολούθησε, και που τον οδήγησε στα πλέον χαμηλά επίπεδα του γίγνεσθαι, και αφού διαπίστωσε για αυτόν το λόγο την ανάγκη επαναφοράς του στο κέντρο του σταυρού, βρίσκεται, στη ζώνη της πρώτης εργασίας, καθ’ οδόν η πραγματοποίηση μιας λειτουργίας τείνουσας να ανακατασκευάσει τον άνθρωπο σε όλες του τις συνιστώσες, διαμέσου του μετασχηματισμού της βέβηλης και χαοτικής προσωπικότητας σε προσωπικότητα αρμονική και σε τάξη. Πρόκειται για την κατασκευή του εσωτερικού Ναού ο οποίος θα επιτρέψει και θα προετοιμάσει την αφύπνιση του καθεστώτος ανερχόμενης συνείδησης με την επαναξιοποίηση των αξιών της fides (αξιοπιστία, αμεροληψία, τιμή, θάρρος, έλεγχος του εαυτού, μέτρο κλπ.) . Αυτή η εργασία ονομάζεται συμβολική με την έννοια του ότι τα τρία πρώτα Δώματα είναι αφιερωμένα στη μελέτη της παράδοσης, της διαμόρφωσης της παραδοσιακής νοοτροπίας, στο διαλογισμό επί των συμβόλων, σε μικρές εργασίες αφιερωμένες στο σκοπό της ρύθμισης όλων αυτών τα οποία εντός μας δεν αναγνωρίζουμε παρά ως αλλοιωμένα.

Η μύηση σε αυτά τα Δώματα είναι μονάχα μία ανάκλαση, μία αναπαράσταση, της πραγματικής μύησης που ο καθένας πρέπει να πραγματοποιήσει εντός του στα επακόλουθα Δώματα. Οι εργασίες των τριών πρώτων δωμάτων συνεχίζουν στα επακόλουθα Δώματα, ονομαζόμενα Φιλοσοφικά, στα οποία μελετώνται οι ανατολικές φιλοσοφίες και ιδιαιτέρως η ερμητικο-αλχημική παράδοση, η Καμπαλά και οι μύθοι, κυρίως δε οι Αιγυπτιακοί μύθοι.  Πρόκειται για μία εργασία που τελειοποιεί και ισχυροποιεί ότι έγινε στα αρχικά Δώματα, προετοιμάζοντας τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτόν του και να τον μάθει να αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες οι οποίες λίγο κάθε φορά θα μετασχηματισθούν από συμβολικές σε πραγματικές. 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί στα Φιλοσοφικά Δώματα, ο άνθρωπος είναι έτοιμος για το έργο που πραγματοποιείται στα Δώματα της Κορυφής. 

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις διαθέτει:

  • Τρία Ιπποτικά Τάγματα:
  1. τη Λεγεώνα της Ελευσίνας
  2. το Τάγμα του φοβερού Shaddai
  3. το Τάγμα του Αστέρα του Σώθι (Σειρίου)
  • Ένα Νοσοκομειακό Τάγμα: τη Λυβική Λεγεώνα
  • Ένα συμβολικό παράσημο: το Χρυσόμαλλο Δέρας

Αυτές οι ανταμοιβές της αξίας απονέμονται αποκλειστικά από τον Κυρίαρχο Γενικό Μεγάλο Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο, ο οποίος είναι ο Κυρίαρχος Μεγάλος Διδάσκαλος όλων των Ταγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

Οι διακρίσεις αυτές μπορούν να απονεμηθούν επίσης και σε εκλεκτούς Αδελφούς άλλων Μυητικών Οργανισμών οι οποίοι έχουν διακριθεί ιδιαιτέρως στο Μυητικό πεδίο, καθώς και στο βέβηλο πεδίο.