Φιλοσοφική Σειρά Βαθμών

Η Φιλοσοφική σειρά αποτελείται από τα εξής Δώματα:

  • 4° έως 7°  : Κολέγιο των Εξόχων Διδασκάλων της Αψίδας Τελειοποιήσεως.
  • 8° έως 11° : Περιστύλιο των Ιπποτών του Ξίφους, Τελείων Τεκτόνων του Ερεδώμ. (Ο 11° είναι ο βαθμός του Ιππότη R+C). 

Στον βαθμό 8° 11° ο αναζητητής επιχειρεί το πέρασμα διά των υδάτων. Μπορεί να περάσει τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες, αλλά μπορεί επίσης και να πέσει στα ύδατα χωρίς ελπίδα.

  • 12° έως 17° : Σύγκλητος των Ιπποτών του Ηλίου, Σοφών της Αλήθειας - Ερμητικών Φιλοσόφων. Στον βαθμό 12° 17° ο αναζητητής αφού έχει ήδη διέλθει των υδάτων, μπορεί να αντικρύσει την Αλχημική οδό. 
  • 18° έως 30° : Συμβούλιο των Ταξιαρχών των Άστρων - Πατριαρχών της Αλήθειας. Στον βαθμό 18° 30°  ο αναζητητής μπορεί να αντικρύσει την Αστρολογική και την Καββαλιστική οδό.