Η Μύηση συνδέεται στενότατα με την Παράδοση και αποτελείται από μία τελετουργία η οποία σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να είναι επινοημένη. Μεταδόθηκε εδώ και αμνημόνευτους χρόνους αδιάσπαστα στις ουσιώδεις γραμμές της και στους θεμελιώδεις κανόνες της.

Μέσα της παρεισφρύει ένα στοιχείο «μη ανθρώπινο», απαρτιζόμενο από μία πνευματική επιρροή η οποία, μέσω του Τύπου, πραγματοποιεί τη σύνδεση με τη Θεία τάξη. Προκειμένου, όμως, να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό να ενεργοποιηθεί ο Τύπος σύμφωνα με τους Παραδοσιακούς κανόνες.

Η μύηση στον Τεκτονισμό δεν συνδέεται με κανένα απολύτως χρηματικό ή άλλο υλικό αντίτιμο. (Αυτό είναι ιδεολογικό θέμα της Μυητικής διαδικασίας και όχι οικονομικό)

Οι υποχρεώσεις του κάθε μέλους είναι υποχρεώσεις που απορρέουν από την δική του επιθυμία ένταξης και ουδεμία άλλη υποχρέωση υφίσταται. Το μέλος που δεν επιθυμεί να συνεχίσει την συμμετοχή του, αποχωρεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει και ουδείς δύναται ή επιτρέπεται να ασκήσει οποιαδήποτε πίεση στις αποφάσεις του.

Η συμμετοχή στον Τεκτονισμό δεν συνδέεται με κανενός είδους «εξυπηρέτηση» υλική ή «γνωριμιών» ή «διευκολύνσεων». Ο Τέκτων είναι εργάτης και μαχητής της αναζήτησης της Αλήθειας και η ένταξή του στο Τεκτονικό σώμα, έχει σχέση μόνον με αυτήν την αναζήτηση.

Ο ουσιώδης σκοπός της μυήσεως είναι να θέσει σε κίνηση όλους τους  προσωπικούς και ατομικούς μηχανισμούς που οφείλουν να προκαλέσουν την υπέρβαση των ανθρώπινων περιορισμών, αφυπνίζοντας τις λανθάνουσες δυνατότητες απελευθερώσεως που φέρει μέσα του το ον. 

Η μύηση συνεπάγεται ουσιωδώς την εσωτερικότητα του ατόμου, η οποία δεν έχει καμμία σχέση με τη μάζα, γι αυτό δε και η μύηση μιας μάζας αποτελεί αντίφαση και κάτι τι το άτοπο.

Η μύηση πρέπει να προκαλεί μέσα στο άτομο μια μεταστοιχείωση που το κάνει να συνειδητοποιήσει τη θειότητα που έχει μέσα του. Πρέπει να καθιστά το άτομο νέο άνθρωπο και να αποτελεί το σημείο εκκινήσεως της πραγματικής του απελευθερώσεως από τους ανθρώπινους περιορισμούς και της αφυπνίσεως της θείας συνειδητότητας.

Οι 90 βαθμοί του Τύπου του Μισραΐμ και οι 92 βαθμοί του Τύπου της Μέμφιδος έχουν ενωθεί συνθέτοντας, σε μια ειδική ονοματολογία, τους βαθμούς κλειδιά όλων των κλιμάκων, επιφυλάσσοντας τους τελευταίους βαθμούς για τους Συντηρητές του Τάγματος και του Τύπου. 

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις απαρτίζεται από 95 βαθμούς στους οποίους προστίθενται δύο Διοικητικοί βαθμοί: 

  • ο 96° ως προνόμιο του Εξόχου Μεγάλου Διδασκάλου - Εθνικού Μεγάλου Ταξιάρχη (33° 90° 96°) και 
  • ο 97° ως προνόμιο του Κυριάρχου Γενικού Μεγάλου Ιεροφάντη (33° 90° 97°).

Ολη η σειρά των 95 βαθμών χωρίζεται σε δύο τμήματα και τέσσερις σειρές: 

  • Το Τεκτονικό τμήμα (βαθμοί 1° έως 30°) με τη Συμβολική και τη Φιλοσοφική σειρά 
  • το Ιλλουμινιστικό τμήμα (Με την ετυμολογική έννοια του όρου. Καμμία σχέση με τους Illuminati) η οποία περιέχει την Μυστικιστική και την Καββαλιστική σειρά. (βαθμοί 30° 90° έως 33° 90° 95°)

Οι εργασίες όλων των Δωμάτων και όλων των Σωμάτων του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου των Μισραΐμ και Μέμφις πρέπει να διεξάγονται σε Δόξα του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων και κάτω από την αιγίδα του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστηρίου της Αδριατικής (Superum),  που είναι η Υπατη Δύναμη του Τάγματος και του Τύπου και για τα δύο ημισφαίρια, αλλιώς είναι άκυρες.

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις δεν έχει καμμία απολύτως βλέψη σε κερδοσκοπικό ή κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. Αδιαφορεί για την πολιτική και σέβεται όλες τις θρησκευτικές ομολογίες.

Για μας ο Θεός είναι ένας, έστω και εάν τον επικαλούμαστε με διαφορετικά ονόματα, γι αυτό υποστηρίζουμε όλες τις Θρησκείες εξ ίσου.

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου των Μισραΐμ και Μέμφις είναι ότι ο Θεός είναι η Αλήθεια και αυτή βρίσκεται παντού, αρκεί να την συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος με την εσωτερική εργασία.