Ελληνική Δομή

O Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις, καθώς και ο Γυναικείος Αιγυπτιακός Τύπος Υιοθεσίας, λειτουργούν και στην Ελλάδα από το 1989.

- Στην Αθήνα λειτουργούν 3 Συμβολικές Στοές Ανδρών και 1 Γυναικών, καθώς και όλα τα Εργαστήρια της Φιλοσοφικής Σειράς.

- Στην Κέρκυρα λειτουργεί 1 Συμβολική Στοά Aνδρών και 1 Γυναικών.

- Στα Τρίκαλα λειτουργεί 1 Συμβολική Στοά Aνδρών.

- Στο Ηράκλειο της Κρήτης λειτουργεί 1 Συμβολική Στοά Aνδρών.

Μία ανεξάρτητη και διαφορετική ατραπός, με πολλά κοινά σημεία, όμως, με την Τεκτονική ατραπό του Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·. είναι ο Μαρτινισμός , ο οποίος λειτουργεί με τις ίδιες Παραδοσιακές προδιαγραφές.