Ιστορία Τάγματος

O Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις είναι αναμφισβήτητα το πλέον Ερμητικό Τεκτονικό Τάγμα στη διεθνή Τεκτονική σκηνή. 

Eίναι το αποτέλεσμα της εσώτατης εκ νέου επεξεργασίας του Τύπου Μισραΐμ ή Αιγυπτιακού Τύπου, ο οποίος (στην σύγχρονη εποχή)  εμφανίστηκε κανονικώς στη Βενετία το 1801, και του Τύπου Μέμφις ή Ανατολικού Τύπου, που εμφανίστηκε το 1839 στο Παρίσι, με βάση μια ονοματολογία που επεξεργάστηκε εκ νέου τους Βαθμούς του Μισραΐμ εισάγοντας σ’ αυτούς μυήσεις και Τυπικά του Ανατολικού Τύπου. O Tύπος του Μισραΐμ ήλθε στη Βενετία το 1801 με τις προσπάθειες του Filalete Abraham και αμέσως διαδόθηκε στην Ιταλία και τη Γαλλία.

Ο Ανατολικός Τύπος της Μέμφιδας ήρθε το 1839 στο Παρίσι από τον Etienne Marconis de Negre. Στο Αρχείο του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστηρίου της Αδριατικής διατηρούνται μεταξύ άλλων ντοκουμέντων, τρείς περγαμηνές, οι οποίες αποκαθιστούν, κατά το δυνατόν, τις απαρχές και τις διακλαδώσεις των δύο Τύπων, των οποίων η συγχώνευση συνετελέσθη με πρωτοβουλία του Marco Egidio Allegri, ο οποίος το 1923 κατέστη Υπάτη Δύναμη του Τύπου Μισραΐμ της Βενετίας, καθώς και Μέγας Συντηρητής ad vitam του Τύπου Μέμφις του Παλέρμο, που ετέθη, κατόπιν, σε ύπνο, το 1925.

Οι πληροφορίες περί των δύο Τύπων είναι μάλλον αποσπασματικές, λόγω των Ιστορικών μεταπτώσεων που υπέστησαν και οι δύο Τύποι, κυρίως δε ο Τύπος Μισραΐμ, που στην πορεία του χρόνου ήρθαν αντιμέτωποι και με την πολιτική εξουσία και με άλλες Τεκτονικές δυνάμεις οι οποίες, έχοντας χάσει το πνεύμα της Αρχαίας μυήσεως, κατέστησαν είδος λεσχών και με δυσκολία ανέχθηκαν την ύπαρξη μίας ορθόδοξης ελίτ, και οι οποίες πάντοτε προσπαθούσαν να απορροφήσουν με κάθε τρόπο αυτούς τους Τύπους, προφανώς για να μπορέσουν να ανακτήσουν τη χαμένη τους παραδοσιακή αυθεντικότητα.

Ειδικά στην Ιταλία, αρκετό δηλητήριο υπήρξε στη μάχη που διεξήχθη τον 19ο αιώνα από την Αυστριακή Κυβέρνηση στην περιοχή Λομβαρδίας - Βενετίας και από τις άλλες κυβερνήσεις στα διάφορα κρατίδια της Χερσονήσου. Κατά τον 20ο αιώνα δε, αρκετό δηλητήριο υπήρξε από το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας. Παρ όλα αυτά, τα πιο σημαντικά ντοκουμέντα διατηρήθηκαν και μεταδόθηκαν ως τις μέρες μας.

Τέτοιου είδους ντοκουμέντα είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν να βεβαιώσουμε ότι ο Τύπος Μισραΐμ λειτουργούσε στη Νήσο Ζάκυνθο κατά το 1782 και στη Βενετία το 1796. Στη Βενετία ο Τύπος τέθηκε σε ύπνο μετά την κατάκτηση της Ενετικής Δημοκρατίας από την Αυστρία, και αφυπνίσθηκε το 1801 από τον Filalete Abraham, όνομα κάτω από το οποίο κρυβόταν ο Βαρώνος Tassoni di Modena.

Στις 16 Μαϊου 1945, αμέσως μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ο M.E.Allegri ενεργοποίησε τις ισχείς του ως Υπάτη Δύναμη του 90° του Μισραΐμ και Μεγάλου Συντηρητή ad vitam του Τύπου Μέμφις και συνένωσε τους δύο Τύπους σε έναν, δημιουργώντας τον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο των Μισραΐμ και Μέμφις, ο οποίος αναπτύχθηκε σε 95 βαθμούς, ιδρύοντας το Κυρίαρχο Μεγάλο Θυσιαστήριο της Αδριατικής (Superum), τον Κυρίαρχο Μυστικό Ναό, το Έξοχο Κονσιστόριο των βαθμών 30° 90°, και το Κυρίαρχο Περιστύλιο «των Ορφικών».

Ο M.E.Allegri, ίδρυσε, επίσης, στο διηνεκές τη Μητέρα και Αρχουσα Στοά «ΟΣΙΡΙΣ» και θεμελίωσε τα Κυρίαρχα Συμβούλια και τη Μητέρα και Αρχουσα Στοά στο Ζενίθ της Βενετίας για να επιβεβαιώσει την προέλευση και για να εξασφαλίσει για το μέλλον το συνεχές του Σεβάσμιου Τύπου.

Στις 14 Οκτωβρίου 1949, ο M.E.Allegri πέρασε στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφού έθεσε τον Τύπο σε ύπνο στα κατώτερα Δώματά του, αφήνοντας διαθήκη υπέρ του Ottavio Ulderisco Zasio, ο οποίος διηύθυνε τη Μεγάλη Ιεροφανεία έως τις 5-1-1966, ημερομηνία του περάσματός του στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας με τη σειρά του διαθήκη υπέρ του Κόμητα Gastone Ventura, ο οποίος κατά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο του 1971, αφύπνισε τον Τύπο σε όλα του τα Δώματα και διηύθυνε τη Μεγάλη Ιεροφανεία έως τις 28-7-1981 ημερομηνία του περάσματός του στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας με τη σειρά του διαθήκη υπέρ του Sebastiano Caracciolo, ο οποίος διηύθυνε τη Μεγάλη Ιεροφανεία μέχρι τις 4-4-2013 ημερομηνία του περάσματός του στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας με τη σειρά του διαθήκη (15-6-2013) υπέρ του Roberto Randellini, σημερινού Κυρίαρχου Μεγάλου Γενικού Ιεροφάντη, Κυρίαρχου Μεγάλου Διδασκάλου.

Ο Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης εξασφαλίζει το συνεχές, έστω και εάν ο Τύπος τεθεί σε ύπνο στα κατώτερα δώματά του και, μερικές φορές, στα ανώτερα.

Η παραδοσιακή, αυθεντική και νόμιμη προέλευση του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου των Μισραΐμ και Μέμφις, ενόχλησε πολλά άτομα.

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις, αναμφίβολα είναι ένας από τους ελάχιστους παραδοσιακούς και Κανονικούς Τύπους που εξακολουθούν να διατηρούν την ισχύ της μεταδώσεως.

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο Γυναικείος Αιγυπτιακός Τύπος της Υιοθεσίας λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστηρίου της Αδριατικής με τα δικά του εξειδικευμένα τυπικά. Ακολουθεί την πιο καθαρή μυστηριακή γυναικεία Παράδοση που κατά το παρελθόν δημιούργησε τις Εστιάδες, τις Σιβύλλες και τις Ιέρειες των Δρυϊδών.

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ και Μέμφις, (αντρικός και γυναικείος Τύπος) λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.

1782 : Σύμφωνα με ντοκουμέντα που διατηρούνται ως τις μέρες μας ο Τύπος Μισραΐμ λειτουργεί στη Ζάκυνθο

1796 : Σύμφωνα με ντοκουμέντα που διατηρούνται ως τις μέρες μας ο Τύπος Μισραΐμ λειτουργεί στη Βενετία

1801 : Ο Filalete Abraham φέρνει τον Τύπο Μισραΐμ στη Βενετία .

1839 : Ιδρυση του Τύπου της Μέμφιδας στο Παρίσι από τον Etienne Marconis de Negre.

1848 : Αφύπνιση του Τύπου Μισραΐμ (που είχε στο μεταξύ τεθεί εν ύπνω), παράλληλα με την προκήρυξη της Ενετικής Δημοκρατίας.

1856 : Σύσταση στην Αλεξάνδρεια ενός Υπάτου Συμβουλίου του Τύπου Μέμφις με την ονομασία «Μεγάλη Ανατολή της Αιγύπτου». Η χάρτα εγκατάστασης από τον Marconis, δίδει όλες τις ισχείς για την σύσταση Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου.  Μεγάλος Διδάσκαλος είναι ο Mαρκήσιος Joseph de Beauregard.

1862 :    O Τύπος Μέμφις έχει απορροφηθεί από την Μεγάλη Ανατολή, o Marconis παραιτείται, ο  Joseph de Beauregard δεν δέχεται την παραίτηση, ούτε τη συρρίκνωση των βαθμών που εφαρμόσθηκε στη Γαλλία.

1865 : Εκ νέου αφύπνιση του Τύπου Μισραΐμ (που είχε στο μεταξύ και πάλι τεθεί εν ύπνω).

1867 : Ο Τύπος Μισραΐμ τίθεται και πάλι εν ύπνω. Δημιουργία, σε πλήρη νομιμότητα, και επί Μεγάλου Διδασκάλου του Πρίγκηπα Halim Pascia, ενός Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου και Υπατης Αρχής του Τύπου της Μέμφιδας.  Το Κυρίαρχο Θυσιαστήριο της Γαλλίας διαλύεται.

1868 : Θάνατος του Etienne Marconis de Negre.

1869 : O Tύπος Μέμφις τίθεται εν ύπνω μετά την εξορία του Μεγάλου Διδασκάλου.

1870 : Αφύπνιση της Μεγάλης Ανατολής της Αιγύπτου από τον S.A.Zola.

1874 : O S.A.Zola γίνεται Μεγάλος Ιεροφάντης στη θέση του Etienne Marconis de Negre.

1876 : Ιδρυση μίας Μεγάλης Συμβολικής Στοάς, της Μεγάλης Εθνικής Στοάς της Αιγύπτου. Στις 25 Οκτωβρίου ο S.A.Zola απονέμει τους βαθμούς 95ο και 96ο στον Giuseppe Garibaldi και τον ονομάζει Μεγάλο Διδάσκαλο d’onore ad vitam του Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου της Αιγύπτου.  Στις 15 Νοεμβρίου η Μεγάλη Ανατολή της Αιγύπτου αφήνει στον Salvatore Sottile, Mεγάλο Διδάσκαλο στη Μεγάλη Ανατολή του Παλέρμο, μία χάρτα σύστασης ενός Κυρίαρχου Γενικού Συμβουλίου για τη διοίκηση του Τύπου  Μέμφις για την Ιταλία και την κοιλάδα του Παλέρμο.

1877 : Η Μεγάλη Εθνική Στοά της Αιγύπτου καθίσταται ανεξάρτητη, αφήνοντας, όμως, στη Μεγάλη Ανατολή της Αιγύπτου τη διοίκηση των συμβολικών βαθμών του Τύπου Μέμφις.

1880 : Το Κυρίαρχο Θυσιαστήριο της Αιγύπτου τίθεται εν ύπνω. Οι εργασίες εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στο Μεγάλο Μυστικό Ναό.

1881 : Μετά την εκλογή του Giuseppe Garibaldi ως Παγκόσμιου Μεγάλου Ιεροφάντη για το Κυρίαρχο Θυσιαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αγγλίας και Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας, η Αίγυπτος αναγνωρίζει αυτή τη νομιμότητα.

1883 : Ο S.A.Zola παραιτείται και ονομάζει διάδοχο τον Ferdinando Francesco delli Oddi.

1890 : O Salvatore Sottile αφυπνίζει τον Τύπου Μέμφις στο Παλέρμο και καθίσταται Μεγάλος Διδάσκαλος του Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου για την Ιταλία.

1900 : Ο Salvatore Mortorana καθίσταται Μεγάλος Διδάσκαλος του Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου για την Ιταλία. O Ferdinando Francesco degli Oddi αναγνωρίζεται ως Μεγάλος Ιεροφάντης από τα Μεγάλα Θυσιαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, Αγγλίας και Ιρλανδίας, Ρουμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Αιγύπτου.

1901 : Ο Paolo Figlia καθίσταται Μεγάλος Διδάσκαλος του Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου για την Ιταλία.

1903 :O Benedetto Trigona καθίσταται Μεγάλος Διδάσκαλος του Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου για την Ιταλία.

1906 : Ο Τύπος Μέμφις τίθεται εν ύπνω.

1921 : Αφύπνιση του Τύπου Μέμφις στο Παλέρμο μέσω των 3 Πατριαρχών  Giuseppe Sullirao, Giovanni Sottile και Reginald Gambier Mac Bean. O Reginald Gambier Mac Bean καθίσταται Μεγάλος Διδάσκαλος του Κυρίαρχου Θυσιαστηρίου για την Ιταλία και τις εξαρτώμενες περιοχές.

1923 : Ο Reginald Gambier Mac Bean Υπάτη αρχή του Τύπου Μέμφις, δίδει όλες τις ισχείς του μέσω διπλώματος στον Marco Egidio Allegri.

1925 : Ο Τύπος  τίθεται εν ύπνω από τον Marco Egidio Allegri εξ αιτίας των νόμων του Φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας που απαγορεύουν τον Τεκτονισμό, προκειμένου να αφυπνισθεί σε πλέον πρόσφορο χρόνο.

1945 : 16 Μαΐου.  Ιστορική στιγμή για τον Τεκτονισμό. Ο Marco Egidio Allegri συνενώνει τους δύο Τύπους δημιουργώντας τον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο των Μισραΐμ και Μέμφις, ιδρύοντας το  Κυρίαρχο Μεγάλο Θυσιαστήριο της Αδριατικής, (Superum), τον Κυρίαρχο Μυστικό Ναό, το Έξοχο Κονσιστόριο των βαθμών 30° 90°, και το Κυρίαρχο Περιστύλιο των Ορφικών.

1949 :  Ο Marco Egidio Allegri θέτει τον Τύπο σε ύπνο στα κατώτερα Δώματα και περνάει στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας διαθήκη υπέρ του Ottavio Ulderisco Zasio.

1966 :  O Ottavio Ulderisco Zasio περνάει στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας διαθήκη υπέρ του Gastone Ventura.

1971 :  O Gastone Ventura αφυπνίζει τον Τύπο σε όλα του τα Δώματα.

1981 :  O Gastone Ventura περνάει στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας διαθήκη υπέρ του Sebastiano Caracciolo.

1989 :  Εγκατάσταση του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Μισραΐμ και Μέμφις και του Γυναικείου Αιγυπτιακού Τύπου στην Ελλάδα, από τον Κυρ. Μεγ. Γεν. Ιεροφάντη Sebastiano Caracciolo.

2007 :     8 Δεκεμβρίου.  Εγκατάσταση του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Μισραΐμ και Μέμφις στη Ρουμανία, από Ελληνα Αξιωματούχο.

16-12-2007 :    Ο Ελληνας Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος - Εθνικός Μεγάλος Ταξιάρχης, Τριαντάφυλλος Κοτζαμάνης 33° 90° 96° περνάει στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα.

4-4-2013 :    Ο Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης, Κυρίαρχος Μεγάλος Διδάσκαλος  Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97° περνάει στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αφήνοντας διαθήκη υπέρ του Roberto Randellini.

Πηγές:

1. Αρχείο Π.Λ.

2. Αρχείο Α.·.Α.·.Α.·.Τ.·.Μ.·.Μ.·.