Γυναικείος Αιγυπτιακός Τύπος Υιοθεσίας

«Aδελφέ μου, αυτά τα γάντια προορίζονται για τη γυναίκα η οποία αντιπροσωπεύει την τέλεια αντίθετη πολικότητά σου, δηλαδή τη σεληνιακή».  

(Από τη μύηση Τέκτονα στον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο Misraim και Memphis.)

«Προσφέρετε αυτά τα γάντια στον Άνδρα της εκτιμήσεώς σας και της στοργής σας».  

(Από τη μύηση Τεκτονίδας στον Γυναικείο Αιγυπτιακό Τύπο Υιοθεσίας  του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis.)

Τιμώντας και αποδίδοντας σεβασμό στις Γυναίκες ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος Μισραΐμ και Μέμφις, διατηρεί γι αυτές, ξεχωριστές Στοές όπου με τα ανάλογα Τυπικά (που συντηρήθηκαν από τον Τύπο του Μισραΐμ ο οποίος αφυπνίσθηκε στη Βενετία το 1801, τα οποία ήσαν εμπνευσμένα από τον Αιγυπτιακό Τύπο του Καλιόστρο), εργάζεται επιδιώκοντας τη βελτίωση και την ενίσχυση του χαρακτήρα μέσω του οποίου βελτιώνει ολόκληρη την ανθρώπινη αδελφότητα.

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος Μισραΐμ και Μέμφις, δεν πιστεύει στην ομαδική μύηση, και δεν πιστεύει επίσης στη μικτή μύηση. Η Γυναικεία φύση επιβάλλει διαφορετικές λειτουργίες από αυτές των ανδρών. Η Γυναικεία μύηση είναι Σεληνιακή ενώ η Ανδρική Ηλιακή.  Στις Γυναικείες Στοές παρίσταται πάντοτε άνδρας (ήλιος), που πρέπει να φέρει υψηλό βαθμό του Τύπου, ο οποίος και είναι ο φορέας του φωτός προς τις Γυναίκες (Σελήνες).

Ο Γυναικείος Τύπος, όντας σε ύπνο περισσότερο από έναν αιώνα, αφυπνίσθηκε οριστικά κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο του 1971 από τον τότε Αυτοκράτορα Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη του Αρχαίου και Αρχέγονου Αιγυπτιακού Τύπου Μισραΐμ και Μέμφις Gastone Ventura 33° 90° 97°.

Ο Γυναικείος Αιγυπτιακός Τύπος Υιοθεσίας και στα δυο ημισφαίρια εξαρτάται από τον Αυτοκράτορα, Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Γενικό Μεγάλο Διδάσκαλο, ο οποίος βοηθάται στο έργο του συνεργαζόμενος με την Έξοχη Μεγάλη Διδασκάλισσα -Βασίλισσα του Σαββά, η οποία διορίζεται απ' τον ίδιο, και η οποία επιλέγεται μεταξύ των Αδελφών Τέλειων Αιγυπτίων Διδασκαλισσών.

Ο «Αιγυπτιακός Γυναικείος Τύπος Υιοθεσίας», έχει τέσσερις Μυητικούς (1°, 2°, 3°, 4°) και δύο Διοικητικούς βαθμούς (5°, 6°). 

  • Στο βαθμό 1° η «Αιγυπτία Μαθήτρια» οφείλει να μάθει να μελετά και να χειρίζεται τα στοιχεία που θα τη βοηθήσουν να αφυπνίσει τα δικά της γυναικεία προσόντα. Οφείλει, επίσης, να μάθει να διαλογίζεται στον εαυτόν της, και κυρίως στην προσωπικότητά της. Οφείλει να γνωρίζει την παράδοση και τις παραδοσιακές αξίες. 
  • Στο βαθμό 2° η «Αιγυπτία Εταίρα» εισέρχεται στον αλχημικό ερμητισμό διαμέσου των συμβόλων του δένδρου και του όφι. Παραδοσιακά, αυτά τα σύμβολα είναι συνδεδεμένα με το γυναικείο στοιχείο και αναδύονται από το μύθο της Εύας και της Εδέμ.
  • Στο βαθμό 3° η «Αιγυπτία Διδασκάλισσα» θα προετοιμασθεί να ζήσει, μέσα από τη μύηση στο βαθμό της Διδασκάλισσας, όλο τον πόνο και όλη τη χαρά που θα αναβλυσθεί από το μύθο της Ισιδας και του Οσίριδος. Είναι δια μέσου της Εύας η οποία έγινε Ισις που ο Αδάμ-Όσιρις αναγεννάται και, αυτή τη φορά, με πλήρη πνευματική ρώμη. Επιτέλους η Εύα αναλαμβάνει ολοκληρωτικά τη λειτουργία της κατόχου της ηρωϊκής αφοσίωσης εντός της πληρότητας της δικής της θηλυκής πνευματικότητας, εξαγοράζοντας τα λάθη στην Εδέμ. Για τη ματαιότητα και την επιπολαιότητα της Εύας «έπεσε» η ανθρωπότητα. Για την αφοσίωση και τη βαθειά αγάπη της Ίσιδας η ανθρωπότητα θα σωθεί.
  • Στο βαθμό 4° η «Τέλεια Αιγυπτία Διδασκάλισσα» θα πρέπει να αφιερώσει τις ενέργειές της στη μελέτη της Καμπαλά. Αυτός είναι ένας βαθμός που απαιτεί μεγάλη προσοχή και κυρίως, σεμνότητα από τη στιγμή που σε αυτόν το βαθμό η γυναίκα αποκτά ένα συγκεκριμένο γνωστικό άνοιγμα, το οποίο θα μπορούσε να αφυπνίσει εντός της την έπαρση και την επιθυμία ισχύος. Εάν αυτό συμβεί, τότε όλη η μυητική διαδρομή χάνεται. Μόνον η Σεμνότητα θα μπορέσει να φέρει το Εργο σε επίτευξη !

Ο βαθμός προορίζεται για την ανά κράτος Εθνική Μεγάλη Διδασκάλισσα και ο για την Παγκόσμια Μεγάλη Διδασκάλισσα, η οποία φέρει τον τίτλο «Βασίλισσα του Σαββά» σε ανάμνηση των επιλογών του Cagliostro.