O  Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος των Μισραΐμ (Misraim  ή  Mizraim  ή  Mitzraim) και Μέμφις (Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·.) είναι Διεθνής Τεκτονικός Οργανισμός (Registered  Nο 018132859) με απόλυτη προσήλωση στον Εσωτερισμό. 

Ο Τεκτονισμός είναι συνέχεια των Αρχαίων Μυστηρίων. Σήμερα αποτελεί έναν από τους 3 κλάδους του Εσωτερισμού.

Από τότε που ο άνθρωπος κατοίκησε στη Γη, αναζητά να βρεί απαντήσεις πάνω στα προαιώνια ερωτήματα: «Ποιος είμαι;», «Από πού έρχομαι;», «Πού πηγαίνω;». Η αναζήτηση αυτών των απαντήσεων προέκυψε από τη στιγμή που ο «κατ’εικόνα και ομοίωση» εξέπεσε της πνευματικότητας που κατείχε και περιπλανάται ανταγωνιζόμενος δυστυχώς τον συνάνθρωπό του, και λειτουργώντας περισσότερο με το «εγώ» αντί του «εμείς». Ο  Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·. δεν επιδιώκει να είναι άλλο ένα αντίγραφο της κοινωνίας. Επιδιώκει αντιθέτως να επηρεάσει την κοινωνία βελτιώνοντας κάθε κύτταρό της προς την κατεύθυνση της ανάκτησης της πνευματικότητας του ανθρώπου.

Ο  Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·., ως Παραδοσιακός Τεκτονικός Οργανισμός, δεν δέχεται άθεους, διότι η αναζήτηση των απαντήσεων στα προαναφερθέντα ερωτήματα προϋποθέτει την πίστη στην ύπαρξη ενός Δημιουργού Θεού και την πίστη στην αθανασία της ψυχής, παράλληλα με την πίστη στην ανάγκη ανάκτησης των χαμένων αξιών που ενυπάρχουν εντός μας από την απαρχή της δημιουργίας. Δεν ενδιαφέρεται ούτε τον αφορά, ποιο συγκεκριμένο θρήσκευμα ασπάζεται ο καθένας, ούτε πώς ονομάζει το Θεό στον οποίο πιστεύει. Προκειμένου να σεβαστεί το ιδιαίτερο θρησκευτικό συναίσθημα του καθενός, όταν στον Τεκτονισμό γίνεται αναφορά στο Θεό τον ονομάζει με την ιδιότητά του που είναι: «Μεγάλος Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος» ή «Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων». Αυτές οι ονομασίες, 1)του αποδίδουν την ιδιότητά του και 2)δεν συμπίπτουν με κανένα γνωστό θρησκευτικό δόγμα και έτσι δεν γίνεται διάκριση υπέρ κάποιας θρησκείας, και δεν προσβάλλεται το ιδιαίτερο θρησκευτικό συναίσθημα του κάθε μέλους. Δεν ενδιαφέρεται επίσης για την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση κάθε μέλους, ούτε τα πολιτικά του πιστεύω.

Ο  Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·., ως Παραδοσιακός Τεκτονικός Οργανισμός, δέχεται στους κόλπους του άνδρες και γυναίκες που έχουν ηθικές αρχές, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις πνευματικές τους ανησυχίες, που επιθυμούν να βρουν απαντήσεις στα προαιώνια ερωτήματα που προαναφέρθηκαν, που διακατέχονται από αγάπη σε κάθε δημιούργημα του Θεού, σέβονται τον κάθε συνάνθρωπο ασχέτως χρώματος, φυλής, θρησκείας ή κοινωνικής κατάστασης και πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου και της δράσης όλων των ανθρώπων.

Ο  Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·., ως Παραδοσιακός Τεκτονικός Οργανισμός, διατηρεί πάντοτε διαφορετικά Τυπικά σε διαφορετικές Στοές για κάθε φύλο, διότι αυτό επιβάλλουν οι πανάρχαιοι Μυητικοί κανόνες που διακρίνουν την διαφορετική ιδιοσυγκρασία του κάθε φύλου. (βλέπε link: Γυναικείος Τύπος"). Η γυναίκα κατέχει τη δική της θηλυκή θέση στον Τεκτονισμό, με δικά της Τυπικά και σύμβολα, χωρίς να χρειάζεται να μιμηθεί τον άνδρα.

Η ένταξη και μυητική πορεία στον Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·. δεν συνδέεται με κανένα απολύτως χρηματικό ή άλλο υλικό αντίτιμο, πέραν της μικρής μηνιαίας συμμετοχής στα έξοδα του χώρου συνεδριάσεων. (Αυτό είναι ιδεολογικό θέμα της Μυητικής διαδικασίας και όχι οικονομικό)

Οι υποχρεώσεις του κάθε μέλους είναι υποχρεώσεις που απορρέουν από την δική του επιθυμία ένταξης και ουδεμία άλλη υποχρέωση υφίσταται. Το μέλος που δεν επιθυμεί να συνεχίσει την συμμετοχή του, αποχωρεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει και ουδείς δύναται ή επιτρέπεται να ασκήσει οποιαδήποτε πίεση στις αποφάσεις του.

Η συμμετοχή στον Α.·. Α.·. Α.·. Τ.·. Μ.·. Μ.·. δεν συνδέεται με κανενός είδους «εξυπηρέτηση» υλική ή «γνωριμιών» ή «διευκολύνσεων». Ο Τέκτων είναι εργάτης και μαχητής της αναζήτησης της Αλήθειας και η ένταξή του στο Τεκτονικό σώμα, έχει σχέση μόνον με αυτήν την αναζήτηση.

Η αναγκαιότητα ύπαρξής του αποτυπώνεται καθαρά στο πιο κάτω κείμενο του Sebastiano Caracciolo:

«Σε μία εποχή οικτρή και εκφυλισμένη όπως η τωρινή, στην οποία βασιλεύει κυρίαρχα η σύγχυση στη συνείδηση των ανθρώπων, εκεί όπου η βεβήλωση των παραδοσιακών αξιών κατέστη άμιλλα, χαρακτηριστικό των δυτικών λαών, οι οποίοι διακατέχονται από μία φρενίτιδα που, αν δεν σταματήσει έγκαιρα, θα τους οδηγήσει  μοιραία στην παρακμή και στο σβήσιμο του πολιτισμού στο όνομα του οποίου δρουν, και εκεί όπου η διαφθορά έχει φθείρει μέχρι τέτοιο σημείο τους υποτιθέμενους μυητικούς οργανισμούς ώστε να έχουν απωλέσει την έννοια του ιερού, την οποία αντιθέτως θα όφειλαν να διατηρήσουν και να μεταδώσουν, και εκεί ακόμα όπου η παρανομία κατέλαβε τη θέση της νομιμότητας, η απιστία τη θέση της πίστης, της «fides», η αντιμύηση τη θέση της μύησης, η αντιπαράδοση τη θέση της παράδοσης, θεωρούμε αναγκαίο και επείγον να κάνουμε διασαφηνίσεις προς αυτούς οι οποίοι αντιδρώντας στον τωρινό παρανοϊκό τρόπο διαβίωσης και σκέψης, νοιώθουν απόλυτα την αναγκαιότητα ενός αυθεντικά παραδοσιακού προσανατολισμού προκειμένου να επανέλθουν στην επιφάνεια οι αιώνιες αξίες που μας μεταδόθηκαν αδιάκοπα από τους Αρχέγονους χρόνους μέχρι σήμερα». 

SEBASTIANO CARACCIOLO. Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης - Κυρίαρχος Μεγάλος Διδάσκαλος 1981-2013